Mixtape.
Nibbeltje Summerparty/Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 22 januari 2024

1. Definities

1.1. Organisator:

Nibbeltje Summerparty, vertegenwoordigd door Stichting Nibbeltje, gevestigd te Midwolda.

1.2. Bezoeker:

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die het evenement Nibbeltje Summerparty bijwoont.

1.3. Evenement:

Nibbeltje Summerparty, het zomerfeest georganiseerd door de Organisator op Oudlandseweg Oostwold op 1 juni 2024.

2. Tickets

2.1. Toegangsbewijs:

De Bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs om toegang te verkrijgen tot het evenement.

2.2. Ticketoverdracht:

Het is niet toegestaan om toegangsbewijzen over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de Organisator.

3. Gedrag en Veiligheid

3.1. Alcohol en Drugs:

Het is niet toegestaan om eigen alcoholische dranken of verdovende middelen mee te brengen naar het evenement. De Organisator behoudt zich het recht voor om de toegang te ontzeggen aan personen onder invloed.

3.2. Veiligheid:

Bezoekers dienen de aanwijzingen van het personeel en de beveiliging op te volgen. Het is niet toegestaan om voorwerpen mee te brengen die als gevaarlijk kunnen worden beschouwd.

3.3. Aansprakelijkheid:

De Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen van de Bezoeker.

4. Annulering en Restitutie

4.1. Annulering door de Organisator:

De Organisator behoudt zich het recht voor om het evenement te annuleren of te wijzigen. In geval van annulering zal de Organisator het volledige bedrag van het toegangsbewijs restitueren.

4.2. Annulering door de Bezoeker:

Gekochte tickets worden niet gerestitueerd, tenzij anders bepaald door de Organisator.

5. Foto- en Video-opnamen

5.1. Toestemming:

Door het bijwonen van Nibbeltje Summerparty stemt de Bezoeker in met het maken van foto- en video-opnamen door de Organisator. Deze opnamen kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden.

6. Overige Bepalingen

6.1. Wijzigingen:

De Organisator behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op de officiële website van Nibbeltje Summerparty.

6.2. Geschillen:

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Organisator is gevestigd.

Door het aanschaffen van een ticket en het bijwonen van Nibbeltje Summerparty verklaart de Bezoeker akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.